Bowling Solitaire


Spelbeskrivning

Spelbeskrivning: I spelet Bowling Solitaire spelar du 10 pin bowling med kort. Kort från A till 10 av två färger används. Tio kort läggs ut med framsidan uppåt som nålkort, de är ordnade som nålarna i ett bowlingspel, det vill säga i form av en omvänd triangel med 4 kort på varje sida. De återstående 10 korten är bollkorten, de är ordnade i tre högar med 5, 3 respektive 2 kort, där endast det översta kortet i högarna är vända uppåt.
Varje gång du använder ett översta kort från kulhögarna för att slå av pin-korten. Du kan slå av ett enskilt nålkort om numret är detsamma som bollkortet. (Ex: 6=6, &=7, ...)
Du kan också slå av kort som ligger intill varandra (upp till 3 kort åt gången) om summan av siffrorna på korten ger resultat ett nummer med den sista siffran samma som bollkortet. (Ex: kort 5+6=1, kort 7+8+9=4, kort 10+6+7=3,...)
För det första bollkortet kan du inte slå av någon av stiften kort i den bakre raden, inte heller slå bara bort det enkla kortet i mitten. De utslagna pin-korten och bollkortet tas bort, och du kan fortsätta att slå av pin-kort med bollkort.
Hur man spelar: Använd musen för att interagera med kort
Back to Top